Zahradní hadice smršťovací-návod

Články a rady zahradní hadice smrštovací » Zahradní hadice smršťovací-návod

Zahradní hadice smršťovací-návod

 

Zakázková výroba dle zákona 89/2012 Sb. § 1837 odst. d

 

Záruka na zboží pro občany dle občanského zákoníku je 2 roky 

Záruka zboží pro firmy a nákupu na ičo je 12 měsíců 

 

 • Dbejte na to aby hadice nebyla používána pro tlak vyšší než Max. tlak vody 2 Bar  
 • Magická smršťovací hadice je revoluční pomocník zahradníka.
 • Hadice dokáže zvětšit svoji délku až trojnásobně, v zavislosti na tlaku vody délka hadice se pohybuje v toleranci +- 25 procent
 • Magická smršťovací hadice je velmi lehká a její používání při zalévání zahrady nebo trávníku naprosto odstraní dřinu spojenou s taháním těžkých a objemných plastových hadic.
 • V závislosti na tlaku vody se roztáhne maximálně až na trojnásobek.

 

Klikněte na fotografii pro zobrazení nabídky hadic mosazné spojky

http://www.zahradni-hadice.com/domains/zahradni-hadice.com/files/foto[22].png

 

 

UPOZORNĚNÍ !!!

 

 • Před použitím magické smršťovací hadice, si pečlivě přečtěte všechny níže uvedené důležité informace.
 • Zahradní hadici smí používat a pracovat s ní pouze osoby starší 18 let.
 • Manipulace a práce s hadicí osobám mladší 18 let se zakazuje.

 

Postup při použití zahradní smršťovací hadice

 

 • Před zaléváním zahradní smršťovací hadicí zkontrolujte, zda jsou na obou koncích hadice rychlospojky maximálně dotaženy.
 • Před naplněním smršťovací hadice vodou, je nutné hadici rozmotat a lehce roztáhnout, rozprostřít na trávník či plochu bez ostrých předmětů.
 • Poté nasaďte koncovku hadice na vodovodní kohout.
 • Na opačný konec hadice nasaďte rozstřikovací ventil (pistoli). 
 • Rozstřikovací ventil (pistoli) nechte v poloze zavřeno a otočte vodovodním kohoutem. V tento okamžik dochází k postupnému naplňování smršťovací hadice. 
 • Hadice zvětšuje volně svoji délku maximálně až na trojnásobek. 
 • V okamžiku, když je hadice naplněna vodou, hned stiskněte ventil -(pistoli) a začněte stříkat vodu z hadice.   
 • Doba naplnění hadice je pouze několik vteřin.
 • Pečlivě sledujte postupné zvětšování hadice, příliš dlouhé naplňování může způsobit přetlakování hadice a následné vystřelení rozstřikovacího ventilu (pistole) nebo vystřelení a porušení hadice u ventilu. 
 • Dbejte, aby se nikdy do hadice nedostal větší tlak než 2 Bary.    
 • Skončíte-li zalévání, nejdříve zavřete vodovodní kohout.
 • Nechte rozstřikovací ventil (pistoli) v poloze zapnuto.
 • Zbylá voda z magické smršťovací hadice sama vyteče a hadice se automaticky smrští do své původní délky.

 

Důležité:

 

 • Tato hadice je určena pro běžné zalévání vaší zahrady či trávníku.
 • vyvarujte se stříkání horkou vodou, hadice nesmí přijít do styku s ostrými předměty o které by se mohla poškodit roztrhnout-jako jsou ostré kameny, trny růže či špičaté větve, rohy domu atd.
 • Pokud hadici nepoužíváte nenechávejte otevřený vodovodní kohout a smršťovací hadici pod tlakem mohlo by dojít k přetlakování hadice a následnému vystřelení rozstřikovacího ventilu a roztržení hadice u koncovek.
 • Zejména v létě, pokud nestříkáte, vypusťte veškerou zbývající vodu a hadici uložte do stínu, je nutné vždy, když nestříkáte, uchovávat smršťovací hadici na chráněném místě před sluncem aby nedošlo k poškození a následnému prasknutí hadice v zimním období, před uložením hadice je nutno hadici úplně vypustit, aby v hadici nezbyla žádná voda a uložit ji v místnosti, kde bude chráněna před mrazem, vlhkem, hladovci a ostatními nepříznivými vlivy.

 

Manipulace a práce s zahradní hadicí

 

 • Po skončení práce s hadici vypustíte vodu, hadice se smrští.
 • Hadici vezměte a a nenechávejte jí na slunci, uložte jí do stínu.
 • Pokud hadici necháte na slunci a poté do ní pustíte vodu hrozí poškození hadice.
 • Ujistěte se, že jste před zazimováním z smršťovací hadice vypustili veškerou vodu.
 • Předejdete tak poškození hadice mrazem
 • Za případné škody způsobené nesprávným používáním  smršťovací hadice nenese prodejce zodpovědnost.

 

POZOR!!! Smršťovací hadice je zahradní nářadí, které není určeno k použití v domácnosti.

 

 • Nelze ji tedy použít k čerpání pitné vody a je zakázáno z hadice vodu pít.
 • Nepoužívat zahradní hadici na trvalé připojení čerpání vody.
 • Dále je třeba mít na paměti, že smršťovací hadice díky svému určení přichází do styku:
 • s plísněmi a bakteriemi
 • trávníkem a zahradními chemikáliemi
 • zvířecími výkaly
 • hmyzem
 • znečištěnou stojatou vodou
 • a ostatními škodlivinami
 • Není v žádném případě určena pro kontakt s potravinami.

 

Údržba zahradní hadice:

 

 • Pokud zahradní hadici déle nepoužíváte, hadici vysušte očištěte a uložte na suché místo.
 • Nevystavujte hadici mrazu, chemickým výparům nebo místům kde by mohlo dojít k poškození.
 • Za nesprávnou údržbu nese plnou zodpovědnost kupující a nelze po nás požadovat jakékoliv náhrady v případě poškození hadice, pokud je s hadicí nakládáno v rozporu jak s návodem tak návodem k údržbě. 

 

Upozorňujeme, že smršťovací hadice není hračka.

 

 • Proto je nutno sledovat během jejího automatického prodlužování nebo smršťování na přítomnost dětí, osob s omezenými fyzickými resp. mentálními schopnostmi a domácích zvířat. 

 

Nebezpečí úrazu.

 

 • Upozorňujeme, že magická smršťovací hadice musí být prodlužována pouze tlakem vody.
 • Pokud je natažena bez vody pouze fyzickou silou a natažení je uvolněno, může dojít k nenadálému smrštění hadice na původní délku a může tak způsobit poškození majetku, nebo zranění osob či domácích zvířat.
 • Hadice se roztáhne v závislosti na tlaku vody v rozmezí plus/mínus 25%
 • Pokud tedy máte nižší tlak vody je nutné počítat s délkou natažení hadice na nižší hranici.
 • Pokud tedy kupujete hadici je nutné s tímto počítat

 

Pozor ! pokud tedy budete reklamovat délku hadice v rozporu s těmito údaji reklamace bude zamítnuta.

Reklamace nebude uznána v těchto případech :

 • Pokud bude hadice přetlakována nebo zničena neodbornou manipulací. 
 • Dbejte na to aby hadice nebyla používána pro tlak vyšší než Max. tlak vody 2 Bar, pokud bude tlak vyšší hadici poškodíte a reklamace bude zamítnuta.
 • Pokud hadici prorazíte ostrým předmětem a budete ji reklamovat nebude reklamace uznána.
 • Pokud hadici necháte v mrazu nebo na sluníčku a dojde k poškození hadice reklamace nebude uznána.
 • Jakákoliv manipulace nebo práce v rozporu s tímto návodem se zakazuje a reklamace nebude uznána.
 • Návod a záruční podmínky platí na všechny druhy a délky námi prodávaných hadic na zahradni-hadice.com

 

 

Upozornění:

 

 

Uživatel zahradní hadice je povinen zajistit tlak vody do hadice max.4 Bar.

 

Pokud si nejste jisti tlakem vody zakupte si regulátor tlaku vody.

 

 

Podívejte se na flexibilní zahradní hadice sleva

 

Zahradní hadice smršťovací 30m akce, sleva

 

Zahradní hadice smršťovací 30m 

 

Zahradní hadice smršťovací 45m akce, sleva

 

Smrštovací zahradní hadice 45m

  

Štítky: Zahradní hadice návod, hadice flexibilní návod, zahradní hadice smršťovací návod